Van der Raaf

Cleaning Service & Onderhoud

Waterdicht controlesysteem

De objectleiding/assistent controleert de kwaliteit van het schoonmaakwerk met behulp van ons Dagelijks Kwaliteitscontrole Systeem. Fouten herstellen we onmiddellijk. Zo nodig volgt herinstructie voor een individuele medewerker of voor de hele groep. Daar blijft het zeker niet bij. Hoewel we een uitstekende klachtenprocedure hebben, doen we er alles aan om klachten vóór te zijn. Het logboek dat we speciaal voor uw pand hanteren, fungeert als communicatiemiddel tussen u en onze medewerkers. Het vaste contact tussen u en uw operationeel contactpersoon vindt plaats aan de hand van evaluatiebespreking. Dit dient maandelijks doch minimaal elke zes weken te gebeuren om uw oordeel uitspreken over de kwaliteit van de schoonmaakwerkzaamheden.

Met de Balanced Score Card die we elk kwartaal voor omvangrijke contracten opstellen ziet u in één oogopslag of we het afgesproken serviceniveau halen – de prestatie-indicatoren stellen we in overleg met u vast. Verbeterpunten pakken we vanzelfsprekend meteen op. De afdeling Kwaliteitszorg en Innovatie controleert enkele malen per jaar nog eens de kwaliteit. De inspecteurs zijn onafhankelijk van de organisatie en verrichten hun controles aan de hand van de VSR-methodiek, het landelijk gebruikte systeem voor objectieve kwaliteitsmetingen.

 

tel: (+31) 0495 - 843869